سون چت

زکات دانش نشر آن است . [امام علی علیه السلام]